Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa realizacji przez Powiat Starachowicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego (art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Dz. U. 2015r., poz. 1390)

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 25.07.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Korcipa
Oddział ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych