Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola realizacji przez gminę Krasocin zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390)

Gmina Krasocin

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 17.08.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 26.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Korcipa
Oddział ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych