Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Pacanowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 13.09.2018

Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 02.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska