Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 20147 roku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 22.10.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska