Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w POW w Nagłowicach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w Nagłowicach

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 17.09.2018

Kontrola w trybie zwykłym w POW w Nagłowicach w zakresie realziacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 03.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska