Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w GOPS w Solcu Zdrój w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Zdrój

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 22.10.2018

 

Kontrola w trybie zwykłym w GOPS  w Solcu Zdrój w zakresie realziacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 03.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska