Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w PCPR w Kielcach w zakresie reazliacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 23.11.2018

Kontrola w trybie zwykłym w PCPR w Kielcach w zakresie reazliacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska