Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w Zespole Placówek "Kamyk" w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zespół Placówek "Kamyk" w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 13.12.2018

Kontrola w trybie zwykłym w Zespole Placówek "Kamyk" w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska