Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 23.08.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 20.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska