Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy dentystów i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu

Dentinus Spółka Cywilna Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 13.09.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.11.2019
Data modyfikacji : 13.12.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karolina Kosiak