Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

PROSTA -LITH sp. z o.o. ul. Jagiellońska 13 25-613 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 03.12.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 31.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka