Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Kazimierza Wielka zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)

Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 10.10.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 02.01.2020
Data modyfikacji : 02.01.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michał Siwierski