Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Mapy potrzeb zdrowotnych województwa świętokrzyskiego

Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie poszczególnych grup chorób - Moduł A i Moduł B.

.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejne mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa świętokrzyskiego w zakresie 30 wyróżnionych grup chorób, tj.:

  • choroby układu kostno-mięśniowego, choroby układu nerwowego (neurologiczne wieku podeszłego), układu nerwowego (inne niż wieku podeszłego), choroby aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego, choroby układu oddechowego (przewlekłe), choroby układu oddechowego (ostre), choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, choroby dziecięce, zaburzenia psychiczne, ciąża, poród i połóg oraz opieka nad noworodkiem, cukrzyca, nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego, choroby krwi, układu krwiotwórczego i odpornościowego, nowotwory niezłośliwe, wrodzone wady rozwojowe – Moduł A.
  • choroby metaboliczne, choroby oka i okolic, choroby skóry, choroby układu płciowego mężczyzn (nienowotworowe), choroby układu moczowo – płciowego (kobiet), choroby nerek i dróg moczowych, choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki, choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego, choroby dolnego odcinka układu pokarmowego (bez nowotworów złośliwych i niezłośliwych), choroby nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani, choroby zakaźne – wirusowe zapalenie wątroby, choroby zakaźne - HIV, choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW), choroby jamy ustnej i stomatologia, urazy, zatrucia, objawy i inne określone skutki działań zewnętrznych – Moduł B.

Zakres map potrzeb zdrowotnych dla Modułu A obejmuje lecznictwo zamknięte, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) i podstawową opiekę zdrowotną (POZ), natomiast dla Modułu B – lecznictwo zamknięte. Poszczególne mapy można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Zdrowia:

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/wojewodztwo-swietokrzyskie/

Metryka strony

Data publikacji : 02.01.2017
Data modyfikacji : 03.01.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka
Autor : Zasada-Wójcik Renata