Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości niezabudowanej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 18 Oględów, gmina Staszów, oznaczonej jako działka nr 220/2 o pow. 0,1366 ha (wydzielona z działki nr 220 o pow. 1,4800 ha), objętej ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 6/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2017r., znak: SPN.III.7820.1.7.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie może być zakończone w ustalonym terminie. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 30 listopada 2017 roku.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 04.10.2017
Obowiązuje od : 04.10.2017
Obowiązuje do : 18.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba