Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa - prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 20 Wiślica, gmina Wiślica, oznaczonej jako działka nr 1214/1 o pow. 0,0008 ha nie może być zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność sporządzenia nowego operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, dokonania odbioru operatu szacunkowego, przyjęcia go jako dowodu w sprawie i umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z nowym operatem szacunkowym. Przewidywany termin zakończenia niniejszego postępowania to 30 listopada 2017 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 04.10.2017
Obowiązuje od : 04.10.2017
Obowiązuje do : 18.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba