Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu Starachowickiego zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 m. Wąchock, gmina Wąchock, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 28.07.2017 r. pod nr. P.2611.2017.1066, jako działka nr 3917/5 o pow. 0,0003 ha (wydzielona z działki nr 3917/2 o pow. 0,0148 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15879 (nowy nr 0582 T) pn. Wąchock - Siekierno - Leśna.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2018
Obowiązuje od : 12.01.2018
Obowiązuje do : 26.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba