Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Staszowie zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Staszowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 9 Kopanina, gmina Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 224/2 o pow. 0,0636 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 42308 pn. Wólka Żabna - Podmaleniec (nowy nr 0784 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2018
Obowiązuje od : 12.01.2018
Obowiązuje do : 26.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba