Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Jędrzejowie, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Jędrzejowski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Brus, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, pod Nr P.2602.2016.1779, jako działka Nr 14/4 o pow. 0,0068 ha, zajętej pod drogę publiczną - Nr 15313 (nowy Nr 161 T) pn.”Podlesie – Brus – do drogi 15312”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji 12.01.2018
Obowiązuje od 12.01.2018
Obowiązuje do 26.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba
Autor: