Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kuczów, gmina Brody, oznaczonej jako działka nr 279/1 o pow. 0,0171 ha. Ww. nieruchomość objęta została ostateczną decyzją Nr 15/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2017 r., znak: SPN.III.7820.1.19.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej nr 42 w Kuczowie od km 273+279 do km 274+035 str. prawa, na terenie gminy Brody.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2018
Obowiązuje od : 12.01.2018
Obowiązuje do : 26.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba