Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Kielcach zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Brzechów, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 7 o pow. 0,1400 ha i nr 12/2 o pow. 0,0039 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15515 pn. Wola Jachowa - Niestachów (nowy nr 0330 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2018
Obowiązuje od : 12.01.2018
Obowiązuje do : 26.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba