Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obr. Rataje, gmina Wąchock, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 28.07.2017 r. pod nr P. 2611.-2017.1066, jako działka Nr 40/2 o pow. 0,0005 ha, (wydzielona z działki Nr 40 o powierzchni 0,56 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15879 pn. „Wąchock – Siekierno - Leśna” (nowy nr 058 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2018
Obowiązuje od : 12.01.2018
Obowiązuje do : 26.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba