Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Pana Henryka Satura działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Opatowie, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną(Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obr. Piórków, gmina Baćkowice, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, w dniu 4.11.2015 r. pod nr P. 2606.2015.884, jako działka Nr 914/1 o pow. 0,0023 ha, (wydzielona z działki Nr 914 o pow. 1,2100 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42138 pn. „Piórków Dolny – Nieskurzów Nowy – Żerniki - Gołoszyce” (nowy nr 0718 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.02.2018
Obowiązuje od : 07.02.2018
Obowiązuje do : 21.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba