Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, reprezentowanego przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Mychów Kolonia, oznaczonej jako działka nr 176/1 o pow. 0,0069 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.02.2018
Obowiązuje od : 08.02.2018
Obowiązuje do : 22.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba