Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania odwoławczego od decyzji orzekającej o umorzeniu postępowania oraz o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że postępowanie odwoławcze od decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2017 r., znak: GNG-IV.6833.1.20.2014 orzekającej o umorzeniu postępowania prowadzonego wobec Pana Adama Rysińskiego i nieustalonych spadkobierców Romana Józefa Tasarza oraz o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0023 miasto Kielce, oznaczoną jako działki: nr 501/3 o pow. 0,0067 ha i nr 698/5 o pow. 0,0278 ha, która z dniem 11 października 2011 r. stała się własnością Gminy Kielce, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Kielce Nr 9/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r., znak: AU-III.6740.2.2.2011.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Żółkiewskiego w Kielcach”, nie może być zakończone w ustawowym terminie z uwagi na analizę skomplikowanego stanu prawnego ww. nieruchomości. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 28 lutego 2018 roku

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.02.2018
Obowiązuje od : 12.02.2018
Obowiązuje do : 26.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba