Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0001 Suchedniów, oznaczoną jako działka nr 4803/3 o pow. 0,0562 ha (wydzielona z działki nr 4803 o pow. 0,4245 ha), objętą ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 9/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku, znak: SPN.III.7820.1.9.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.02.2018
Obowiązuje od : 12.02.2018
Obowiązuje do : 26.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba