Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Suchedniów, oznaczonej jako działka nr 4694/1 o pow. 0,0013 ha (wydzielona z działki nr 4694 o pow. 0,0942 ha), objętej ostateczną decyzją Nr 9/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku, znak: SPN.III.7820.1.9.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+504 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz rozbudową obiektu mostowego i budową kładki dla rowerzystów nad rzeką Kamionką na terenie miasta i gminy Suchedniów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.02.2018
Obowiązuje od : 13.02.2018
Obowiązuje do : 27.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba