Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Starosty Ostrowieckiego zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w m. Ostrowiec Świętokrzyski (obręb 0036), oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 19.12.2017 r. pod Nr P.2607.2017.1825, jako działki: Nr 1/3 o powierzchni 0,2119 ha (wydzielona z działki Nr 1/2 o powierzchni 0,4093 ha) i Nr 2 o powierzchni 0,0446 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 9 pn. ,,Radom – Iłża – Ostrowiec Świętokrzyski – (…) – Granica Państwa”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.03.2018
Obowiązuje od : 12.03.2018
Obowiązuje do : 26.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba