Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0004 Starachowice, gm. Starachowice, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 2.08.2017 r. pod Nr P.2611.2017.1083, jako działka Nr 1186/2 o powierzchni 0,0017 ha (wydzielona z działki Nr 1186 o powierzchni 0,3550 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15878 pn. „Rataje - Starachowice” (nowy Nr 0581T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.03.2018
Obowiązuje od : 13.03.2018
Obowiązuje do : 27.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba