Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0005 Rataje, gmina Wąchock, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 28.07.2017 r. pod nr P.2611.2017.1066, jako działka Nr 115/2 o pow. 0,0056 ha (wydzielona z działki Nr 115 o pow. 0,01300 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15879 (nowy Nr 0582T) pn. ,,Wąchock – Siekierno – Leśna”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.03.2018
Obowiązuje od : 13.03.2018
Obowiązuje do : 27.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba