Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 09.03.2018 r. znak: SPN.II.7533.166.2017 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Pińczowie, w obrębie 0013, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 462/5 o pow. 1,1874 ha i nr 462/7 o pow. 0,5179 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 766 pn. Morawica - Kije - Pińczów - Węchadłów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.03.2018
Obowiązuje od : 13.03.2018
Obowiązuje do : 27.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba