Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielc, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0024, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 1391/33 o pow. 0,0230 ha i Nr 171/115 o pow. 0,0093 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Wrzosowa.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.03.2018
Obowiązuje od : 13.03.2018
Obowiązuje do : 27.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba