Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 08.03.2018 r. znak: SPN.II.7533.285.2017 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 m. Wąchock, gmina Wąchock, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 28.07.2017 r. pod nr. P.2611.2017.1066, jako działka nr 3917/7 o pow. 0,0088 ha (wydzielona z działki nr 3917/3 o pow. 0,0380 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15879 (nowy nr 0582 T) pn. Wąchock - Siekierno - Leśna.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.03.2018
Obowiązuje od : 14.03.2018
Obowiązuje do : 28.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba