Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 20 Skadla, gmina Gnojno, oznaczonej jako działka nr 232/17 o pow. 0,0073 ha, nie może być zakończone w terminie do dnia 15 marca 2018 r., z uwagi na konieczność dokonania analizy operatu szacunkowego, dokonania jego odbioru, przyjęcia go jako dowodu w sprawie i umożliwienia zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym, o czym organ poinformuje odrębnym pismem. Przewidywany termin zakończenia niniejszego postępowania to 16 kwietnia 2018 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.03.2018
Obowiązuje od : 14.03.2018
Obowiązuje do : 28.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba