Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i pkt 4, art. 157 § 1 i § 2 oraz art. 158 § 1 kpa, wydał decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lutego 2018 roku, znak: GNG-IV.6833.1.128.2017.JJ, orzekającej o ustaleniu odszkodowania na rzecz m.in. nieustalonych spadkobierców: Janiny Połowniak i Stanisława Połowniaka, za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Kielce nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0003, oznaczonej jako działka nr 191/4 o pow. 0,0026 ha (wydzielona z działki nr 191/1 o pow. 0,1014 ha), przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach - Etap II”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.04.2018
Obowiązuje od : 13.04.2018
Obowiązuje do : 27.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba