Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 29.03.2018 r. znak: SPN.II.7533.211.2017 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Miedziana Góra z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra, oznaczonej na mapie sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 28.08.2017 r. pod Nr P.2604.2017.3825, jako działka Nr 317/7 o pow. 0,0070 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 1542006 pn. Miedziana Góra – Kamienna Górka.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.04.2018
Obowiązuje od : 13.04.2018
Obowiązuje do : 27.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba