Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 09.04.2018 r. znak: SPN.II.7533.352.2017 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Stąporków z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Stąporków:  w obrębie 0019 Lelitków, oznaczonej: • w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 965 o pow. 0,09 ha, • na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Koneckiego, w dniu 25.10.2017 r. pod Nr P.2605.2017.1613, jako działka Nr 319/1 o pow. 0,2897 ha,  w obrębie 0009 Furmanów, oznaczonej na ww. mapie jako działka Nr 368/1 o pow. 0,0587 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 1515022 pn. Lelitków przez wieś.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.04.2018
Obowiązuje od : 13.04.2018
Obowiązuje do : 27.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba