Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obr. Piórków, gm. Baćkowice, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, w dniu 4.11.2015 r. pod nr P. 2606.2015.884, jako działka Nr 914/1 o pow. 0,0023 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 42138 pn. „Piórków Dolny – Nieskurzów Nowy – Żerniki - Gołoszyce”, nie może zostać zakończone w terminie zakreślonym w ogłoszeniu Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5.03.2018 r. znak: SPN.II.7533.441.2016, z uwagi na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się materiałem dowodowym. Termin zakończenia postępowania w niniejszej sprawie zostaje przedłużony do 23.05.2018 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.04.2018
Obowiązuje od : 13.04.2018
Obowiązuje do : 27.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba