Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości położonej w obrębie 43 Zbludowice, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 628/71 o pow.0,2425 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona jako nr 628/93 o pow. 0,0052 ha oraz za wygaśnięcie hipoteki przymusowej, obciążającej przedmiotową nieruchomość.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 16.04.2018
Obowiązuje od : 16.04.2018
Obowiązuje do : 30.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba