Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Suków, gm. Daleszyce, oznaczonej jako działka nr 504/2 o pow. 0,0859 ha (powstała z podziału działki nr 504 o pow. 1,9800 ha), objętej ostateczną decyzją Nr 8/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., znak: SPN.III.7820.1.9.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków, sprostowaną postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: SPN.III.7820.1.9.2016.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 16.04.2018
Obowiązuje od : 16.04.2018
Obowiązuje do : 30.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba