Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 20 Skadla, gm. Gnojno, oznaczonej jako działka nr 232/17 o pow. 0,0073 ha (powstałej z podziału działki nr 232/5 o pow. 0,8200 ha)

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 16.04.2018
Obowiązuje od : 16.04.2018
Obowiązuje do : 30.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba