Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 1 miasto Staszów, oznaczonej jako działka nr 2309/2 o pow. 0,0317 ha (wydzielona z działki nr 2309), objętej ostateczną decyzją Nr 11/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2017 roku, znak: SPN.III.7820.1.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 0+000,00 do km 2+189,35 – obwodnicy m. Staszów wraz z budową/przebudową skrzyżowań, sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów na terenie miasta i gminy Staszów – Etap I.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.05.2018
Obowiązuje od : 11.05.2018
Obowiązuje do : 25.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba