Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Zawiadomienie - postępowania odwoławcze od decyzji orzekającej o zwrocie

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w związku z odwołaniem Pani Małgorzaty Szczudłowskiej od decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21.03.2018r. znak: GNG.IV.72214-31/00 sprostowanej postanowieniem z dnia 10.04.2018 r. znak: j.w., orzekającej o zwrocie na rzecz spadkobierców byłego właściciela udziału wynoszącego łącznie 19/20 części nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KI1L/00089201/3, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce (obr. 0024) jako działka nr 101/72 o pow. 0,0791 ha, stanowiącej część dawnej nieruchomości (działka nr 50 o pow. 0,3487 ha) nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 17.02.1980 r. Rep. A Nr 10904/80 - został przygotowany materiał dowodowy do wydania decyzji.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.05.2018
Obowiązuje od : 11.05.2018
Obowiązuje do : 25.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba