Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0010 Moskorzew, gmina Moskorzew, oznaczonej jako działka nr 279/2 o pow. 0,0024 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 279/5 o pow. 0,0001 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.05.2018
Obowiązuje od : 14.05.2018
Obowiązuje do : 28.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba