Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0032 Siesławice, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 501 o pow. 0,4000 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 501/2 o pow. 0,0339 ha

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.05.2018
Obowiązuje od : 15.05.2018
Obowiązuje do : 29.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba