Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obr. Korzecko, gm. Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako, jako działka Nr 390 o pow. 0,0449 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 762 pn. „Kielce – Chęciny – Małogoszcz”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 16.05.2018
Obowiązuje od : 16.05.2018
Obowiązuje do : 30.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba