Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości zabudowanej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Damiany, gmina Moskorzew, oznaczonej jako działka nr 98/1 o pow. 0,04 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 98/3 o pow. 0,0059 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.06.2018
Obowiązuje od : 07.06.2018
Obowiązuje do : 21.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba