Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Wójta Gminy Brody zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Brody z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0003 Brody, gmina Brody, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 12.12.2017 r. pod Nr P.2611.2017.1806, jako działki: Nr 1239/3 o pow. 0,2144 ha (wydzielona z działki Nr 1239/1 o pow. 0,4860 ha), zajętej pod drogę publiczną 1524037 (nowy Nr 313037 T) i Nr 1239/4 o pow. 0,2716 ha (wydzielona z działki Nr 1239/1 o pow. 0,4860 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1524023 (nowy Nr 313023 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.06.2018
Obowiązuje od : 08.06.2018
Obowiązuje do : 22.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba