Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Pana Leszka Śmigasa, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Starachowickiego zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0030 Świślina, gmina Pawłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 288/3 o pow. 0,0087 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15908 (nowy nr 0606 T) pn. Rzepinek - Świślina - Szerzawy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.06.2018
Obowiązuje od : 08.06.2018
Obowiązuje do : 22.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba