Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu Starachowickiego, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wąchock, obręb 0001 m. Wąchock, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 28.07.2017 r. za nr P.2611.2017.1066, jako działka Nr 3829/2 o pow. 0,0042 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15879 pn. „Wąchock – Siekierno - Leśna” (nowy numer 0582 T ).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.06.2018
Obowiązuje od : 11.06.2018
Obowiązuje do : 25.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba