Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0010 Moskorzew, gmina Moskorzew, oznaczonej jako działka nr 279/2 o pow. 0,0024 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 279/5 o pow. 0,0001 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.06.2018
Obowiązuje od : 13.06.2018
Obowiązuje do : 27.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba